Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor toegang, deelname en gebruik van de website door de Gebruiker met betrekking tot het deelnemen aan kansspelen en sportweddenschappen die worden aangeboden op de website www.goldenpalace.be (hierna “de Website”).

Door deze Website te openen en deel te nemen aan de op de Website aangeboden games, verbindt u zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te respecteren. 

Gelieve ze aandachtig te lezen voor u de Website gebruikt. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, gelieve de Website dan niet te gebruiken. U kunt deze algemene voorwaarden uitprinten en dit document ook downloaden. 

De wettelijke bepalingen maken integraal deel uit van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De Website wordt beheerd door Belgium Web Casino bvba, met ondernemingsnummer BE0842.448.364, gevestigd op het volgende adres: 200 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo, België, (hierna “de Operator”). 

De Website wordt gehost door Verixi (9 rue André Dumont, 1435 Mont-Saint-Guilbert).

Algemene Gebruiksvoorwaarden - versie maart 2020

Artikel 1 - Definities

De termen met een hoofdletter hebben de volgende definitie in de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Voorwerp

De Website heeft tot doel de Gebruikers tegen betaling speldiensten aan te bieden, die online gezet zijn door de Operator en onder toezicht staan van de Belgische Kansspelcommissie.

Artikel 3 - Registratie 

3.1 Een Spelersaccount aanmaken

3.1.2 Procedure om een Spelersaccount aan te maken

Het is noodzakelijk om een Spelersaccount aan te maken om de Speldiensten op de Website te kunnen gebruiken. De Spelersaccount is persoonlijk en staat op naam.

Bovendien stelt de Gebruiker: 

 1. niet aan derden de toestemming te geven zijn Spelersaccount te gebruiken, ook niet gratis. 
 2. op zijn naam slechts één account te openen op de Website. 
 3. De gok- en kansspelen die worden aangeboden door de Operator zijn voorbehouden aan natuurlijke personen die handelingsbekwaam en minstens 18 jaar zijn voor sportweddenschappen en aan personen van minstens 21 jaar voor casinogames.
 4. De Gebruiker moet bekwaam zijn om rechtsgeldig de Algemene Voorwaarden en, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde lotingen/tornooien aangeboden door de Operator, te aanvaarden.
 5. Elke gebruiker verbindt zich ertoe om:
  • op zijn naam slechts één account te openen op de Website.
  • niet aan derden de toestemming te geven zijn Spelersaccount te gebruiken, ook niet gratis.
 6. Elke Gebruiker moet, alvorens hij zich op de Website registreert, nagaan of de geldende wetgeving in zijn land van verblijf hem de toestemming geeft om deel te nemen aan games op websites voor kansspelen en weddenschappen met een licentie afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie en verbindt zich ertoe hiernaar te handelen.

Om een Spelersaccount aan te maken, moet de Gebruiker de online formulieren onder de rubriek “Zich aansluiten” invullen.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

(Deze gegevens worden hieronder “Inloggegevens” genoemd).

Vervolgens moet de Gebruiker de volgende vakjes aankruisen:

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de Spelersaccount niet aangemaakt. 

De Gebruiker kan zelf kiezen of hij het volgende vakje aanvinkt of niet: “Ik wil berichten ontvangen van Golden Palace via de passende elektronische middelen (e-mail, sms enz.)”. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle gegevens die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn Spelersaccount zo snel mogelijk bij te werken. 

Stap 5:

Er wordt een bevestigingsmail naar de Gebruiker verzonden om te controleren of hij bij registratie een geldig e-mailadres heeft opgegeven. De Gebruiker moet zijn e-mailadres bevestigen door te klikken op de link in deze bevestigingsmail. 

Zodra de inschrijving voltooid is, controleert de Kansspelcommissie of voornaam en naam van de Gebruiker overeenkomen met het opgegeven rijksregisternummer. De Gebruiker kan niet inloggen op zijn Spelersaccount zolang deze gegevens niet overeenkomen. 

3.1.2 Inloggegevens 

a) Algemene regels 

De inloggegevens mogen geen speciale tekens bevatten. Ze mogen enkel bestaan uit letters en cijfers. Zodra de Operator de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam heeft gevalideerd, kan deze niet meer worden gewijzigd.

De Operator heeft het recht het gebruik van pseudoniemen, woorden of uitdrukkingen te weigeren, als het risico bestaat dat ze andere gebruikers zouden kunnen choqueren of door andere gebruikers zouden kunnen worden beschouwd als beledigend.

De Operator raadt aan de Gebruiker aan om als pseudoniem niet zijn voornaam en familienaam te kiezen. 

De Gebruiker moet zijn pseudoniem en wachtwoord ingeven telkens hij inlogt op zijn Spelersaccount zodat hij kan worden geïdentificeerd door de Operator.

b) Wijziging wachtwoord

Door te klikken op de rubriek “Mijn Account” op de startpagina van de Website, kan de Gebruiker op elk moment zelf zijn wachtwoord wijzigen. Hiervoor moet de Gebruiker zijn huidige wachtwoord ingeven en twee keer zijn nieuwe wachtwoord ingeven.

c) Wachtwoord of pseudoniem vergeten

Als de Gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, moet hij op de knop “Wachtwoord vergeten?” in de rubriek “Een sessie openen” op de startpagina klikken en vervolgens zijn pseudoniem en e-mailadres ingeven.

De Operator zal hem dan via mail een nieuw wachtwoord bezorgen, dat de Gebruiker kan wijzigen volgens bovenstaande procedure.

Als de Gebruiker zijn pseudoniem vergeten is, moet hij een mail sturen naar support@goldenpalace.be.

d) Vertrouwelijkheid van de inloggegevens

Alleen het pseudoniem van de Gebruiker zal zichtbaar zijn voor andere gebruikers, zijn wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden. 

Hierbij waarschuwen wij de Gebruiker over de onveiligheid die inherent is aan het gebruik van de automatische bewaarfunctie van zijn inloggegevens die zijn computersysteem kan voorstellen. Hij verbindt zich er dan ook toe alle verantwoordelijkheid op te nemen voor het gebruik en de gevolgen van deze functie.

De Operator behoudt zich het recht voor van de Gebruiker te eisen dat hij zijn inloggegevens wijzigt indien hij vindt dat ze niet veilig genoeg zijn. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Operator via het volgende adres: support@goldenpalace.be onmiddellijk te informeren over elk ongeoorloofd gebruik van zijn inloggegevens of indien zijn inloggegevens niet langer, volledig of gedeeltelijk, vertrouwelijk zijn.

3.2 Validering van Spelersaccount 

Zolang de Gebruiker geen fotokopie van zijn identiteitskaart heeft geüpload, is de Spelersaccount een voorlopige account. 

De Operator zal de identiteit van de Gebruiker controleren aan de hand van zijn identiteitskaart. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle gegevens op zijn identiteitskaart bij te werken. 

Zodra het resultaat van deze controle positief is, ontvangt de Gebruiker een mail ter bevestiging dat zijn Spelersaccount definitief is gevalideerd.

3.3 Deelname aan spellen en weddenschappen

De deelname aan spellen en weddenschappen is individueel en persoonlijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe voor eigen naam te spelen en moet afzien van alle rechtstreekse of onrechtstreekse geautomatiseerde verzoeken om toegang tot de Website te krijgen.

De deelname aan de spellen en weddenschappen gebeurt uitsluitend elektronisch, op de Website die toegankelijk is via alle hardware, computers, mobiele telefoons of elk ander toestel waarmee een internetverbinding tot stand kan worden gebracht (smartphones, tablets, spelconsoles enz.).

Het is voor Gebruikers ten strengste verboden om, op om het even welke manier, de werking van de aangeboden spellen en weddenschappen te wijzigen of te proberen te wijzigen, in het bijzonder met de bedoeling invloed uit te oefenen op de resultaten of andere elementen die de afloop van een spel en de winnaars van een spel bepalen.

Het is de Gebruikers ten strengste verboden om de door de Operator genomen veiligheidsmaatregelen te annuleren, te proberen te annuleren of op om het even welke andere manier te omzeilen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website alsook alle daarmee verbonden en/of erin geïntegreerde elementen zoals hyperlinks, programma’s, databanken, editoriale content, grafieken enz. te gebruiken in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden en voor de door de Operator aangeboden speldoeleinden. 

De Gebruiker verklaart dat hij begrijpt dat hij met zijn deelname aan de spellen en weddenschappen op de Website geld kan winnen of verliezen en verbindt zich ertoe de volledige verantwoordelijkheid op te nemen voor alle financiële verliezen noch hiervoor gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Operator. 

3.4 Betaling

De Gebruiker verbindt zich ertoe het beschikbare bedrag op zijn Spelersaccount alleen te gebruiken voor de op de Website aangeboden Diensten.  

De Gebruiker aanvaardt dat elke storting ofwel minstens 10 keer wordt ingezet op de spellen ofwel minstens 10 keer op sportweddenschappen met een notering van 1,70 of meer.

De Operator behoudt zich het recht voor elke geldopname te weigeren als een Gebruiker een storting heeft gedaan zonder de bedoeling om te spelen. De Operator behoudt zich bovendien het recht voor administratiekosten aan te rekenen van 15 % op opeenvolgende geldopnames en stortingen zonder een weddenschap in te zetten.

De Gebruiker erkent dat de Spelersaccount geen bankrekening is en dus niet als dusdanig mag worden gebruikt. Geldbedragen op de Spelersaccount genereren dus geen interesten.  

3.4.1 Betaling aan de Operator 

 De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen verzet aan te tekenen tegen betalingen verschuldigd aan de Operator.

De Operator behoudt zich het recht voor een beroep te doen op incassobedrijven om de aan hem verschuldigde bedragen terug te vorderen.

De Operator behoudt zich het recht voor elektronische processors te gebruiken van derde aanbieders van betaaldiensten en/of financiële instellingen die betalingen uitgevoerd door de Gebruiker of gekoppeld aan zijn gebruik van de Diensten beheren.

Op basis van de door de Gebruiker verstrekte gegevens bij het aanmaken van zijn Spelersaccount, behoudt de Operator zich het recht voor over te gaan tot verificatie van zijn solvabiliteit, door een beroep te doen op financiële instellingen en betaaldiensten van derden.

3.4.2 Stortingen en geldopnames  

Stortingen en geldopnames zijn enkel toegestaan nadat de account van de Gebruiker is gevalideerd door de Operator in overeenstemming met artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden. De Gebruiker moet een fotokopie van zijn geldige identiteitskaart en een fotokopie van zijn IBAN bezorgen. 

De Operator behoudt zich het recht voor alle gegevens of documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht om de stortingen en geldopnames te kunnen valideren.

De Operator neemt geen enkele commissie op stortingen of geldopnames, ongeacht de gebruikte betalingsmethode. Afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode kunnen de financiële instelling of aanbieder van betaaldiensten van de Gebruiker echter wel kosten aanrekenen. De Operator adviseert de Gebruiker om zich vooraf te informeren over de eventuele transactiekosten bij zijn financiële instelling of aanbieder van betaaldiensten.

a)  Stortingen 

Stortingen met een bankkaart of elk ander betaalmiddel worden onmiddellijk uitgevoerd. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe: 

Als de Operator vermoedt dat een Gebruiker niet de wettelijke leeftijd heeft om te kunnen spelen, zal hij onmiddellijk alle ingezette bedragen terugstorten. Bovendien zijn alle winsten die de Gebruiker heeft verworven, verloren totdat de Gebruiker het officiële bewijs levert dat hij de minimumleeftijd om te spelen heeft bereikt.

De minimumstorting bedraagt 10,00 EUR en de maximumstorting is afhankelijk van de wettelijke bepalingen. 

b)  Opnames

De minimumopname bedraagt 50,00 EUR en er is geen maximumopname aangezien het opgenomen bedrag niet meer kan bedragen dan het beschikbare saldo op de Spelersaccount.

Aanvraag voor opnames worden binnen 10 werkdagen behandeld. Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen via support@goldenpalace.be.

De Gebruiker verklaart zich bewust te zijn van het feit dat voor alle financiële transacties de gebruikelijke banktermijnen van toepassing zijn.

Artikel 4 - Duur en annulatie 

4.1 Duur

De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor onbepaalde duur, tot wanneer de Gebruiker zijn Spelersaccount opzegt in overeenstemming met de onderhavige algemene voorwaarden.

4.2 Annulatie

4.2.1 Afsluiting van de Spelersaccount door de Operator

De Operator behoudt zich het recht voor de Spelersaccount van een Gebruiker af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie.

Bovendien behoudt de Operator zich het recht voor de Spelersaccount met name in de volgende gevallen af te sluiten: 

4.2.2 Afsluiting van de Spelersaccount door de Gebruiker

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn Spelersaccount op de Website af te sluiten. De Gebruiker ontvangt dan een mail met de bevestiging dat zijn Spelersaccount werd afgesloten. 

Deze afsluiting staat los van de aanvraag tot uitsluiting die kan worden ingediend bij de Kansspelcommissie. Het is raadzaam dat de Gebruiker het uitsluitingsformulier invult dat beschikbaar is op de website van de Kansspelcommissie. Net zoals de Kansspelcommissie ondersteunt en bevordert de Operator het Verantwoord Spel. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een uitsluiting moet worden aangevraagd op het centrale niveau van de Kansspelcommissie en niet slechts bij één operator. De uitsluitingsformulieren zijn terug te vinden op de website van de Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be) bovenaan links in het menu dat verschijnt door te klikken op de rubriek “De bescherming van de speler”, en vervolgens “Toegangsverbod” en “Vrijwillige aanvraag”.

4.2.3 Gevolgen van de annulatie van de Spelersaccount 

Bij afsluiting van een Spelersaccount in overeenstemming met artikel 4.2.1 van de algemene voorwaarden, heeft de Operator het recht van de bedragen op de Spelersaccount de eventuele administratiekosten en schadevergoedingen waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, af te houden.

Na een annulatie, voor om het even welke reden, verbindt de Gebruiker zich ertoe:

De Partijen hebben dan geen wederzijdse verplichtingen meer, behalve indien anders wordt bepaald in onderhavige algemene voorwaarden en onder voorbehoud van hun rechten en plichten die ze voor de annulatie uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Als de Spelersaccount van de Gebruiker minder dan 50,00 euro bevat, moet hij samen met zijn aanvraag om zijn account af te sluiten aan de klantendienst de betaling ervan vragen. Als de Spelersaccount van de Gebruiker meer dan 50,00 euro bevat, kan de Gebruiker zijn betalingsaanvraag zelf indienen. In het geval dat de Gebruiker een verzoek tot uitsluiting heeft ingediend bij de Kansspelcommissie, moet hij contact opnemen met de klantendienst die zijn betalingsaanvraag zal behandelen. 

Artikel 5 - Oorsprong van fondsen 

De Gebruiker verklaart en garandeert aan de Operator dat de fondsen die hij gebruikt om te spelen op de Website niet afkomstig zijn van illegale bronnen. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten niet te gebruiken om fondsen over te dragen of frauduleuze of onwettige activiteiten, of verboden transacties uit te voeren (met inbegrip van het witwassen van geld), in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied dat op hem van toepassing is.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Beschikbaarheid van de Website en de Diensten

De Operator stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de Website en de Diensten dag en nacht 7 dagen per week te verzekeren. De toegang tot de Website en de Diensten kan echter onderbroken zijn voor onderhoudswerkzaamheden, updates van hardware of software, dringende reparaties van de Website of door omstandigheden die buiten de wil van de Operator vallen (bijvoorbeeld een slechte verbinding of gebrekkige telecommunicatiemiddelen). In dat geval kan de Operator niet aansprakelijk worden gesteld. 

De Operator behoudt zich tevens het recht voor een of meer games of Diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te onderbreken of op te schorten zonder dat hij zich hiervoor moet rechtvaardigen. De Operator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en de Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van om het even welke aard.

De Operator is niet aansprakelijk als een of meer games of Diensten om redenen die buiten zijn wil vallen, worden gewijzigd of geannuleerd of vertraging hebben.

De Operator garandeert niet dat de problemen, in voorkomend geval op de Website, worden gecorrigeerd.

6.2 De Operator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet-volledige lijst):

6.3 Overmacht

De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of voor andere gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren en de terbeschikkingstelling van de Diensten in de omstandigheden zoals bepaald door de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, verhinderen.

Elke Gebruiker is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen om zijn gegevens en/of programma’s die zijn opgeslagen op zijn apparatuur te beschermen tegen aanvallen (virussen, spam, Trojaanse paarden, bugs enz.).

6.4 Hyperlinks naar websites van derden

De Operator kan eenvoudige links naar websites van derden aanbieden of deelnemen aan marketingprogramma’s of andere activiteiten aangeboden op websites van derden. Aangezien de Operator niet in staat is de inhoud van deze websites van derden te controleren, is de toegang tot deze websites enkel de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en gebeurt deze op zijn eigen risico. 

De Operator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, wettelijkheid of beschikbaarheid van websites van derden.

De Gebruiker erkent dat de Operator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het eventuele verlies of de mogelijke schade door de toegang tot of navigatie op deze websites van derden en de Gebruiker wordt geadviseerd om zich te informeren over de voorwaarden aangeboden op de websites van derden.

De websites van derden die worden bezocht door de gebruikers of advertenties op de websites kunnen cookies bevatten. Deze worden los van de Operator beheerd door derden, die als enige verantwoordelijk zijn voor het gebruik ervan; de Operator heeft geen toegang tot de door deze cookies verstrekte gegevens.

De Operator verbindt zich ertoe deze websites van derden te verwijderen indien hij op om het even welke manier is geïnformeerd over het onwettige karakter ervan, en met name na een eenvoudige klacht via mail naar het volgende adres support@goldenpalace.be

6.5 Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor onder andere: 

6.6 Garantie

Als de Operator aansprakelijk zou worden gesteld voor het niet-nakomen door de Gebruiker van zijn verplichtingen volgens de onderhavige algemene voorwaarden, de wettelijke bepalingen en de geldende wetgeving, kan de Operator aan de Gebruiker vragen om hem hiervan te vrijwaren.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Alle op de Website gebruikte software, met inbegrip van de software waarmee toegang mogelijk is tot de Website, alsook de teksten, opmerkingen, illustraties of afbeeldingen op de Website en op die waartoe ze toegang geeft, zijn beschermd door het auteursrecht. De niet toegelaten reproductie ervan vormt een misdrijf dat burgerlijk en/of strafrechtelijk kan worden vervolgd (hierna “de Onderscheidende Tekens”).

De Operator geeft aan de Gebruiker geen enkel recht op de Onderscheidende Tekens behalve het recht om ze weer te geven op zijn scherm als hij de Website bezoekt; deze tekens blijven zijn exclusieve eigendom of die van derden die hem het recht hebben gegeven ze te gebruiken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe, op geen enkel manier, de intellectuele eigendomsrechten van de Operator te schenden en met name de Onderscheidende Tekens te reproduceren, communiceren, gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of alle of een deel van de inhoud van software, games, de Website te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator. 

Artikel 8 - Privacybeleid

Artikel 8.1. – Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens 

Golden Palace Waterloo nv en de eenheden van de groep Golden Palace (hierna “Golden Palace” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”) verwerken uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid van Gebruiker van de Website www.goldenpalace.be (hierna de “Website”).

Bij het aanmaken van een Spelersaccount op de Website verstrekt u ons persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”). 

Golden Palace verwerkt de Gegevens van elke Gebruiker in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”) alsook de geldende wetgeving hierover. 

Artikel 8.2 – Functionaris voor gegevensbescherming 

In overeenstemming met artikel 37 van de AVG werd de heer Serge Sacré aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming.

Voor vragen over gegevensverwerking kunt u telefonisch contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het nummer 02/201.11.77 of via mail naar: serge.sacre@goldenpalace.be 

Artikel 8.3 – Verwerkte gegevens

De door Golden Palace verwerkte gegevens zijn:

Artikel 8.4 – Type verwerkingen 

De verwerking door Golden Palace houdt in:

De verwerking houdt bovendien ook de doorgifte van persoonsgegevens in:

Artikel 8.5 – De verwerkingsdoeleinden 

Golden Palace bepaalt de doeleinden en de middelen voor de gegevensverwerking.

1) De gegevensverwerking door Golden Palace is noodzakelijk voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:  

2) De gegevensverwerking door Golden Palace is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarvan de Gebruiker een partij is door het aanmaken van een Spelersaccount en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Golden Palace. 

3) Golden Palace verwerkt de gegevens om vragen van gebruikers te beantwoorden, te controleren of het Bonusbeleid van toepassing is enz.  

4) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Golden Palace. 

5) Golden Palace verwerkt de gegevens van de Gebruiker ook op basis van een gerechtvaardigd belang, in verhouding tot de rechten van de Gebruiker, om zijn diensten te kunnen aanbieden, de goede werking van de diensten te garanderen en de aangeboden diensten te verbeteren om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers. 

6) De gegevensverwerking door Golden Palace voldoet aan de doeleinden van promotie, publiciteit, marketing, deelname aan wedstrijden en promoties, met inbegrip de communicatie over winnaars en de ontwikkeling van nieuwe games en aanbiedingen van weddenschappen:

 1. Om uw spelerservaring te optimaliseren, verstrekt de Operator u interessante informatie over producten en diensten via newsletters, zowel algemene als gepersonaliseerde.

Hiervoor gebruikt de Operator uw persoonlijke identificatiegegevens, uw transactiegegevens en uw cookies.

 1. Er worden verschillende communicatiemiddelen gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en onze newsletters, zoals e-mail, sms en pushberichten.
 2. U kunt elke vorm van direct marketing makkelijk weigeren (of opnieuw aanvaarden wanneer u onze informatie opnieuw wenst te ontvangen) in uw persoonlijke instellingen als u inlogt op uw Gebruikersaccount. 

7) De Gebruiker heeft ingestemd met de verwerking van zijn gegevens.  

8) De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken door deze optie in zijn persoonlijke account te wijzigen of hiervoor een aanvraag te sturen naar support@goldenpalace.be   

Artikel 8.6 – Doorgifte van gegevens 

De gegevens van gebruikers mogen worden doorgegeven:

Golden Palace aanvaardt dat de gegevens van een Gebruiker, met inbegrip van die gegevens die worden doorgegeven aan potentiële commerciële partners, niet zullen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve als de Gebruiker hiervoor vooraf zijn toestemming heeft gegeven.

De Gebruiker verklaart dat Golden Palace hem uitgebreid heeft ingelicht over de regels voor het gebruik van de Website en de Diensten.

Golden Palace raadt de Gebruiker aan om geen persoonsgegevens door te geven via e-mail of fax, behalve op de uitdrukkelijke vraag van de Operator. De Gebruiker moet vooraf zorgvuldig controleren of deze aanvragen effectief afkomstig zijn van de Operator. 

Artikel 8.7 – Bewaartermijn van de gegevens 

Golden Palace bewaart de persoonsgegevens van gebruikers voor een termijn van 10 jaar voor alle doeleinden vermeld in punt 5.

Golden Palace behoudt zich met name het recht voor de persoonsgegevens van gebruikers te bewaren voor alle doeleinden die de wet oplegt voor online spelactiviteiten en weddenschappen.

De gebruikers verklaren te zijn geïnformeerd en ermee in te stemmen, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II, dat Golden Palace verplicht is de fotokopie van de identiteitskaart of het stuk waaruit de identiteit van de Gebruiker blijkt, gedurende ten minste tien jaar na de laatste activiteit van de speler op de Website te bewaren. 

Artikel 8.8 – Rechten van Gebruikers

De Gebruiker beschikt krachtens de AVG over bepaalde rechten. Deze rechten zijn: 

1)   Recht van inzage 

De Gebruiker heeft het recht van Golden Palace uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de gegevens en inzage te verkrijgen van die gegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 van de AVG, namelijk:

2) Recht op rectificatie

In overeenstemming met artikel 16 van de AVG heeft de Gebruiker het recht dat de hem betreffende gegevens die onjuist zijn zo snel mogelijk worden gerectificeerd en het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. 

3) Recht van gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

De Gebruiker heeft het recht te vragen dat Golden Palace de hem betreffende gegevens zo snel mogelijk wist en Golden Palace is verplicht deze gegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG als zich een van de volgende situaties voordoet:

Dit recht is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is: 

4)   Recht van beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht van Golden Palace de beperking van de verwerking te verkrijgen indien: 

5) Recht op overdraagbaarheid van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 

De Gebruiker kan vragen dat de hem betreffende, aan Golden Palace verstrekte gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Golden Palace hiertegen bezwaar kan maken in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

6) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

De Gebruiker heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door Golden Palace.

De Gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor prospectie met inbegrip van profilering.

7) Kennisgeving

Golden Palace informeert elke ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt over elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking van gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. 

Artikel 8.9 – Modaliteiten voor de uitoefening van de rechten van de Gebruikers 

U kunt de hiervoor genoemde rechten uitoefenen met een schriftelijk verzoek verzonden naar het volgende adres: privacy@goldenpalace.be samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Golden Palace zal al het mogelijk doen om vragen over de rechten van de Gebruiker binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de aanvraag te beantwoorden, op voorwaarde dat het de Gebruiker kan identificeren. 

Artikel 8.10 – Toestemming   

Door de Website van Golden Palace, in om het even welke hoedanigheid, te gebruiken, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk zijn vrije, specifieke, duidelijke en eenduidige toestemming aan Golden Palace om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG, binnen de grenzen en voor de doeleinden zoals hieronder vermeld.

Verder wordt de Gebruiker erover geïnformeerd dat de door hem verstrekte persoonsgegevens worden geregistreerd in een gecontroleerd register dat op elk moment onder de verantwoordelijkheid valt van Golden Palace. 

De Gebruiker heeft bovendien op elk ogenblik het recht om zijn toestemming in te trekken.

Artikel 8.11 – Bewijskracht   

De Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld in het kader van zijn registratie of gebruik van de Website dezelfde bewijskracht hebben als indien deze documenten en gegevens op papier zouden zijn verstrekt of verzameld.

Hij verbindt zich er bovendien toe de bewijskracht van deze documenten niet te betwisten wegens het elektronische karakter.

Artikel 8.12 – Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit    

In overeenstemming met de AVG hebt u het recht aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de Privacycommissie, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Adres: Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

Artikel 8.13 – Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

In overeenstemming met de AVG verbindt Golden Palace zich ertoe alle vereiste maatregelen te nemen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico’s verbonden aan de verwerking ervan, om de veiligheid van de gegevens over de Gebruiker te bewaren en meer bepaald te verhinderen dat deze gegevens zouden worden vervormd of dat onbevoegden er toegang tot zouden hebben. 

De technische maatregelen betreffen onder andere de anonimisering en de organisatorische maatregelen betreffen interne audits. 

Als Golden Palace voor gegevensverwerking een beroep doet op onderaannemers, verbindt het zich ertoe dat deze moeten kunnen aantonen dat ze de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen. 

Artikel 9 – Wijziging en integraliteit van de algemene voorwaarden

9.1 Algemeen

Om zich aan te passen aan de evoluties van de Website en/of de werking ervan, behoudt de Operator zich het recht voor deze algemene voorwaarden alsook de reglementen van de games op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In dat geval mag de Gebruiker de Operator onmiddellijk informeren over zijn weigering om deze nieuwe bepalingen te aanvaarden na publicatie van het wijzigingsbericht dat vrij kan worden geraadpleegd op de Website.

De Operator zal alles in het werk stellen om gebruikers te informeren over elke grote wijziging aan deze algemene voorwaarden. Bijgevolg moet de Gebruiker deze algemene voorwaarden lezen en op de hoogte blijven van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.

9.2 Wijzigingen aan de algemene voorwaarden

De Operator behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, alsook alle diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment te wijzigen.

De Operator verbindt zich ertoe de Gebruiker via een procedure naar keuze vooraf te informeren over deze wijzigingen.

Elk bezoek aan de Website door de Gebruiker, nadat hij werd geïnformeerd over de wijzigingen aan de diensten van de Website of aan de algemene voorwaarden, wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen.

De versie van de algemene voorwaarden die door de Gebruiker is aanvaard, vertegenwoordigt alle verplichtingen tussen de Operator en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten die door de Operator worden aangeboden. Ze annuleert en vervangt alle verklaringen, verbintenissen, mondelinge of schriftelijke communicatie, aanvaardingen, contracten en voorafgaande akkoorden over de levering van de Diensten door de Operator. 

Door de respectieve functies van zijn browser te gebruiken, kan de Gebruiker op elk moment de algemene voorwaarden raadplegen en uitprinten.

Artikel 10 – Configuratie van hardware en software om toegang tot de Website te garanderen

Om de Website te kunnen bezoeken, moet de Gebruiker controleren of hij beschikt over de vereiste hard- en software alsook over een internetverbinding, compatibel met de leveringsvoorwaarden van de Diensten. De Operator raadt de volgende configuratie aan:

Hardware en besturingssysteem:

Browser: Firefox of Chrome

Javascript moet geactiveerd zijn in uw browser. Volg de volgende procedure om te controleren of JavaScript is geactiveerd: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=en&answer=12654

Uw browser moet geconfigureerd zijn om cookies toe te staan. Meer weten over de activering/deactivering van cookies? Surf naar: http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?&answer=61416

Adobe Flash moet geïnstalleerd zijn in uw browser. Adobe Flash Player installeren? Surf naar: http://get.adobe.com/flashplayer/

Type verbinding: minstens ADSL 512.

Als de Gebruiker niet beschikt over deze minimale configuratie, is het mogelijk dat hij geen toegang heeft tot de online Diensten aangeboden door de Operator.

Artikel 11 – Bewijs 

De digitale registers, bewaard in redelijke en betrouwbare veiligheidsomstandigheden op de computersystemen van de Operator, worden beschouwd als het bewijs van communicatie en van de resultaten van de spellen en weddenschappen tussen de Operator en de Gebruiker.

Bijgevolg wordt overeengekomen dat de Operator, behalve in geval van een duidelijke fout, in gerechtelijke procedures, alle handelingen, feiten of vergetelheden, programma's, gegevens, bestanden, aanmeldingen en andere items (zoals opvolgingsrapporten of andere berichten) in een computerformaat of elektronisch formaat of op een andere drager, opgesteld, ontvangen of rechtstreeks op onrechtstreeks bewaard door de Operator en meer bepaald in computersystemen, mag inroepen en ze tot toelaatbaar bewijs mag verklaren.

Artikel 12 – Ethisch en Verantwoord Spel

De Operator verzoekt de Gebruiker om met mate te spelen.

De Operator herinnert de Gebruiker eraan dat een vermeerdering van de spelduur en -frequentie bij sommige personen kan leiden tot verslaving of een zekere vorm van psychologische kwetsbaarheid. Verslaving is het permanent en herhaald op onaangepaste wijze spelen. Plezier wordt dan een onbedwingbare behoefte om te spelen, die rampzalige gevolgen kan hebben voor de Gebruiker en zijn familie.

De Gebruiker kan op elk moment de rubriek “Verantwoord Spel” raadplegen op alle pagina’s van de Website van de Operator. Deze rubriek telt vier hoofdstukken en bevat de lijst van alle moderators op de websites en levert advies in het kader van de dienst ter bestrijding van pathologisch en overmatig spelen en ter preventie van verslaving. Ze beschrijft ook de te volgen procedure als de Gebruiker zich wil inschrijven op de lijst met personen met een toegangsverbod en bevat de lijst met gespecialiseerde verenigingen in de strijd tegen spelverslaving.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 Ongeldigheid van een bepaling 

Als een of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden worden beschouwd als ongeldig of niet van toepassing voor om het even welke reden, zal de Operator deze bepalingen alleen wijzigen om ze opnieuw geldig te maken.

Als een of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

13.2 Overdraagbaarheid van de overeenkomst

De rechten en plichten van de Gebruiker mogen niet worden overgedragen op derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator. De Operator is gemachtigd om de Website of alle of een deel van de Diensten te verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker. 

13.3 Geen afstand

Het feit dat de Operator zich niet beroept op een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden mag niet worden beschouwd als een afstand van deze bepaling voor de toekomst. 

13.4 Klachten

Voor klachten moet de Gebruiker ofwel rechtstreeks naar de website www.goldenpalace.be onder de rubriek “Support” surfen, ofwel een aparte mail sturen naar support@goldenpalace.be.

De Gebruiker die meer informatie wenst of een klacht wil indienen over een gokwebsite kan contact opnemen met de Kansspelcommissie met vermelding van minstens zijn naam, voornaam en geboortedatum via een mail naar info@gamingcommission.be of per post naar Kansspelcommissie, Inlichtingendienst, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

De Gebruiker kan ook vragen om klachten door te sturen naar de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie kan zelf vragen de klacht te ontvangen. Het klachtenreglement krachtens dit artikel 13.4 staat permanent ter beschikking van de Gebruiker. 

13.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Behalve indien anders bepaald in de wetgeving van het land waarin de Gebruiker zijn gebruikelijke woonplaats heeft, vallen de uitvoering en interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden alsook de relaties tussen de partijen onder de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil tussen de Operator en de Gebruiker dat niet in der minne kan worden opgelost binnen een termijn van twee weken na kennisgeving door een van de Partijen, zijn alleen de rechtbanken in België bevoegd om te oordelen in geschillen over de toepassing of interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 14 – Gratis wedstrijden georganiseerd door de Operator

De Operator behoudt zich het recht voor een of meer wedstrijden te organiseren voor de Gebruikers en verbindt zich ertoe de verplichte bepalingen te respecteren die van toepassing zijn in het land van verblijf van de deelnemer aan zulke wedstrijden die bedoeld zijn om prijs uit te delen aan de deelnemende Gebruikers.

Elke wedstrijd is onderhevig aan een specifiek reglement (hierna: “het Reglement”), dat werd ingediend bij een gerechtsdeurwaarder en gratis beschikbaar is op de Website.

De deelnemingsvoorwaarden voor wedstrijden waaronder met name de begin- en einddatum, de aard en waarde van de te winnen prijzen, de regels voor toekenning van de prijzen aan de Gebruiker, staan in detail vermeld in het Reglement en worden geval per geval bepaald door de Operator. 

Artikel 15- Tornooien en satelliettornooien 

Om deel te nemen aan een tornooi en/of een satelliettornooi in een casino, moet de Gebruiker minstens 21 jaar zijn en gemachtigd zijn om deel te nemen. Hiervoor moet hij een geldig bewijs voorleggen dat hij minstens 21 jaar is (officiële identiteitskaart). 

De Gebruiker moet zelf controleren of hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt om te mogen deelnemen aan elk satelliettornooi en/of elk tornooi.

Door zijn deelname aan een satelliettornooi en/of tornooi, geeft de Gebruiker de Operator het recht om zijn pseudoniem te gebruiken voor promotiedoeleinden, zonder dat hij hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Voor het satelliettornooi en/of het tornooi, stuurt de Operator gratis een of meer artikels (T-shirt, petten enz.) met het logo van goldenpalace.be naar de Gebruiker; deze moet deze artikelen dragen tijdens het satelliettornooi en/of het tornooi.

De Gebruiker kan, in voorkomend geval, worden verplicht om een akkoord te ondertekenen alvorens hij mag deelnemen aan een evenement. Dit akkoord kan de toestemming bevatten om te worden gefilmd tijdens zijn deelname aan het evenement en de toestemming om deze opnames te verspreiden. Als de Gebruiker dit akkoord niet ondertekent, mag hij niet deelnemen aan het evenement en wordt zijn deelname geannuleerd zonder dat hij hiervoor recht heeft op een terugbetaling van zijn inschrijvingskosten.

Tijdens het satelliettornooi en/of het toernooi gelden er strenge gedragsregels voor de spelers. Het niet nakomen van deze regels kan leiden tot ernstige sancties zoals diskwalificatie wegens grof taalgebruik, het beledigen van de croupiers, de spelers of iedere andere persoon tijdens het evenement, of gelijk welk ander soort gedrag dat de organisator van het evenement, naar eigen goeddunken, schadelijk acht voor het vlotte verloop van het evenement.

Als de Gebruiker wordt gestraft of gediskwalificeerd na een inbreuk op een van deze regels, aanvaardt de Operator geen aansprakelijkheid voor zijn deelname, en dreigt zijn deelname aan het evenement te worden geannuleerd.

Artikel 16 – Bijkomende voorwaarden voor sportweddenschappen

De algemene voorwaarden van onze bookmaker zijn van toepassing op alle sportweddenschappen aangeboden op de Website. De specifieke voorwaarden voor sportweddenschappen vermeld in dit document vindt u hier.

De bookmaker Goldenpalace behoudt zich het recht voor het bedrag dat de Gebruiker mag inzetten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken.